8_griffinpremium-rgb

Griffin Premium RE.. jest właścicielem dziewięciu znakomicie położonych, wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych w największych miastach Polski. Portfel nieruchomości Griffin Premium RE.. to łącznie ponad 170 tys. m2 powierzchni najmu brutto, w tym wiele nagradzanych obiektów handlowo-usługowych i biurowych.

Spółka Griffin Premium RE.. powstała poprzez wyodrębnienie nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Spółka działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust) który jest podmiotem osiągającym przychodygłównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski regularnie wypłaca udziałowcom w formie dywidendy.

 

Spółka od kwietnia 2017 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych